«Αμφιπαράλιος λόγια του καμβά»

“Παραλία”

Εδώ είναι η δική μου παραλία
μέσα στο γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας
παραδίνομαι και αφήνομαι χωρίς όρους.
Αγάπα με απλά.