ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΟΥ

Μπορείτε να υποβάλλετε ένα ή περισσότερα άρθρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dianna@psychologontas.com

 Πριν στείλετε το άρθρο σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες:
Αν είναι η πρώτη φορά που υποβάλετε άρθρο, θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό σε μορφή κειμένου (2-3 γραμμές στο γ’ πρόσωπο) και τον επαγγελματικό τίτλο σας.

Χαρακτηριστικά αρχείου (υποχρεωτικό)
• word document (.doc)
• γραμματοσειρά Times new Roman, μέγεθος 12
• βασικό κείμενο, μονό διάστιχο
• 1 σειρά κενό ανάμεσα σε παραγράφους
• 800-1500 λέξεις

Κυρίως κείμενο (υποχρεωτικό)
Στο πάνω μέρος του άρθρου θα πρέπει να είναι γραμμένος ο τίτλος με μικρά γράμματα και το ονοματεπώνυμο και ο επαγγελματικός τίτλος του συντάκτη.
• Τονίζουμε με bold σημεία-κλειδιά που θεωρούμε ότι πρέπει να τονιστούν μέσα στο κείμενο.

Βιβλιογραφία (προαιρετικό)
• Αναφορές σε μελέτες και ερευνητές να έχουν την αντίστοιχη παραπομπή σε βιβλιογραφία σε μορφή λίστας στο τέλος του άρθρου.

Ευχαριστώ.

Τελευταία σχόλια

26.05 | 07:23

.

Κοινοποίηση σελίδας